Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podlaskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Nabór trwa - przeczytaj pytania i odpowiedzi

23.11.2015

***aktualizacja 30.11.2015 r.***

Jakie wersje elektroniczne należy dołączyć do wniosku?
Zgodnie z Instrukcją do wniosku należy dołączyć elektroniczny nośnik danych zawierający elektroniczną wersję formularza wniosku w formacie edytowalnym wraz z załącznikami. Najważniejszy będzie tu załącznik z budżetem (nr 1) w formacie excel. Nie ma konieczności dołączania edytowalnych wersji umów partnerskich. Jeśli macie Państwo możliwości techniczne prosimy o zeskanowanie całego wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami. Tych z Państwa którzy będą wysyłać wnioski pocztą lub kurierem prosimy o wysyłanie skanów na naszą skrzynkę email ksow@wrotapodlasia.pl, co pozwoli nam przyspieszyć ocenę formalną.

***aktualizacja 25.11.2015 r.***

Czy te umowy partnerskie jako załącznik do wniosku mają jakiś szablon?
Nie. Jedynym wymogiem jest, że mają być zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami - zwłaszcza Kodeksem cywilnym. Proszę zwrócić baczną uwagę, aby umowę partnerską podpisywały osoby do tego upoważnione. Umowy mogą mieć charakter incydentalny (na okoliczność jednej, zgłaszanej inicjatywy) oraz długofalowy (ogólna umowa partnerska o współpracy), jednak wówczas będziemy porównywać jej zapisy z charakterem przedsięwzięcia.

Czy mogę przynieść wniosek w poniedziałek?
Owszem. Prosimy jednak pamiętać, że jeśli przyjdziecie Państwo po godzinach otwarcia urzędu to nie będzie go można zostawić (w poniedziałki kancelaria pracuje w godz. 8:00-16:00). Jedyną możliwością pozostanie wysłanie go pocztą (aby zachować termin). Dla tych, którzy zastanawiają się kiedy przyjść spieszymy z informacją, że na chwilę obecną (godz. 9:45) nie trafił do nas ANI JEDEN wniosek. Więc NIE - godzina 15:55 w dniu 30 listopada jest bardzo, ale to bardzo nieodpowiednia na złożenie wniosku osobiście. Proszę pamiętać, że wnioski osobiście można składać w kancelarii przy ul. Poleskiej 89 - parter budynku C. I tak, można też przyjść do nas "na górę" - do pok. 404. Zawsze miło jest nam spotkać naszych partnerów, ale i tak będziemy musieli zejść razem na dół w celu zarejestrowania wniosku.

Czy można zaplanować zakup nagród?
Tak, pod warunkiem, że ich zakup będzie racjonalny, gospodarny i uzasadniony z punktu widzenia całego przedsięwzięcia.

Czy z KSOW można .... (zrealizować festyn/jarmark/szkolenie)
Jak mawiał klasyk - można ale z ostrożna. Wykaz objaśnień do działań KSOW oraz przypisanych do nich form realizacji znajdziecie Państwo w instrukcji. Proszę pamiętać, że przedsięwzięcia będą oceniane z punktu celów KSOW/priorytetów PROW. Tak więc trudno powiedzieć, czy festyn sam w sobie może być realizowany. Pytanie, jakie powinniście Państwo sobie zadać brzmi: jak mój festyn realizuje cele KSOW/priorytety PROW? Jeśli nie realizuje, a jego celem jest wyłącznie zapewnienie rozrywki weekendowej dla mieszkańców to "nie można". Jeśli natomiast jeśli tym sposobem będziemy realizować np. priorytet PROW "Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie" oraz jednocześnie cel KSOW "Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich" (i odpowiednio to uzasadnicie)
to wówczas "można".


Czy mamy wyceniać pracę własną?

Nawet Państwo powinniście. Jak już pisaliśmy, wkład własny i zaangażowanie lokalnych społeczności
będzie istotnym elementem oceny projektów. Tak więc, aby uwidocznić owo zaangażowanie warto o tym napisać - sami się nie domyślimy.

Czy osoba fizyczna może być partnerem KSOW?
W zasadzie każdy może być partnerem KSOW - również osoby fizyczne. Natomiast prosimy nie nadwyrężać systemu. Jeśli mamy przedstawiciela ginącego zawodu, to jak najbardziej może się zarejestrować. Natomiast prosimy nie rejestrować całej rodziny tylko po to, aby zdobyć kilka dodatkowych punktów "za posiadanie partnerów będących partnerami KSOW".

 

***aktualizacja 23.11.2015 r.***

Chcemy zorganizować pokaz/jarmark/festyn z KSOW. Czy możliwy jest zakup wyposażenia (np. namiotu)?
Nie. Można natomiast zaplanować wynajem. Poza tym po uzgodnieniu istnieje możliwość wypożyczenia namiotu KSOW (wymiary 8x4 m).

*aktualizacja 17.11.2015*

W artykule z ogłoszeniem zamieściliśmy przykładowo wypełniony formularz, który zawiera formuły. Zapraszamy do skorzystania [link].

*aktualizacja 13.11.2015*

- poprawiono załącznik z instrukcją (doprecyzowanie terminu i trybu wysyłania propozycji),

- dodano wzór załącznika nr 1 do wniosku (kosztorysu),

- uzupełnienie/korekta FAQ (wyróżnione kolorem).

***

Sekretariat Regionalny KSOW informuje, że już 16.11.2015 r. ogłoszony zostanie nabór pomysłów do realizacji w roku 2016. Mając na względzie zapewnienie naszym partnerom jak najdłuższego czasu na przygotowanie niezbędnej dokumentacji zachęcamy do zapoznania się z tą informacją. Ponadto przygotowaliśmy wyjaśnienie o sposobie realizowania inicjatyw w ramach KSOW w nowej perspektywie finansowej w formie pytań i odpowiedzi (czyli tzw FAQ). mamy nadzieję, że pytania będą pomocne. Liczymy na sensacyjne pomysły zmieniające oblicze naszych obszarów wiejskich!

Przede wszystkim prosimy zapoznać się z załącznikami:

Wniosek

Załącznik (kosztorys)

Instrukcja

Kryteria oceny

Pytania i odpowiedzi *blok będzie aktualizowany*:

Kto może zgłaszać przedsięwzięcie?
Przedsięwzięcia mogą być wysyłane wyłącznie przez zarejestrowanych partnerów KSOW.

Nie pamiętam, czy jesteśmy zarejestrowani…
Partnerzy KSOW figurują w bazie. Odsyłamy do niej celem sprawdzenia.

Gdzie mogę się zarejestrować?
Tutaj

Czy mogę wysłać wniosek mailem?
Niestety nie. Wymogiem formalnym jest wypełnienie wniosku i dostarczenie go wraz z wymaganymi załącznikami.

Ile będzie czasu na sporządzenie i dostarczenie wniosku?
Wniosek musi zostać wysłany do dnia 30 listopada 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego/nadania kurierskiego). Wnioski, które wpłyną po 7 grudnia 2015 r. nie będą podlegały ocenie.

Czy to znaczy, że rozpoczęło się odliczanie?
Nie. Ta informacja ma na celu przygotować partnerów do zgłaszania operacji do KSOW. 16 listopada 2015 r. pojawi się ogłoszenie o naborze propozycji.

*aktualizacja - termin zaczął biec od 16.11. Nabór trwa do 30.11*

Do jakiej wartości można zgłaszać propozycje? Czy jest jakiś limit lub preferencje?
Budżet zgłaszanych inicjatyw ma być gospodarny, celowy i oszczędny. Nie stawiamy limitów, niemniej jednak ocena budżetu jest jednym z istotniejszych elementów oceny, więc rozrzutność nie popłaci.

Jakie rodzaje kosztów możemy zaplanować?
W obecnej perspektywie PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odstąpiło od katalogu kosztów kwalifikowanych, cedując na sekretariaty regionalne (a pośrednio na partnerów KSOW) obowiązek analizy kosztów pod kątem niezbędności, gospodarności, zasadności itp. Oznacza to, że musimy być swoimi własnymi cenzorami. Należy więc przyjąć, iż „standardowe” koszty takie jak transport, eksperci, wykładowy, wynajem sal itp. będą uznane za bardziej racjonalne niż np. budowa smoka wawelskiego z czekolady w centrum miejscowości. Poza tym prosimy nie planować zakupów i inwestycji oraz alkoholu. Wyjątkiem mogą być nagrody rzeczowe, materiały konferencyjne pod warunkiem uzasadnienia racjonalności takiego wydatku (dotyczy nagród i materiałów konferencyjnych - alkohol jako nagroda odpada!). Prosimy kierować się zasadą: im mniej dziwnie, tym lepiej.

Kto i jak będzie oceniał nasze propozycje?
Zgodnie z obowiązującymi procedurami marszałkowie w swoich województwach powołają zespół oceniający, który przeanalizuje propozycje pod kątem kryteriów zatwierdzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Każda propozycja będzie oceniana przez dwie osoby. Maksymalnie można uzyskać 42 pkt, przy czym partner musi uzyskać min. 22 pkt oraz spełnić wymogi formalne (projekty niespełniające wymogów formalnych będą odrzucane). Kryteria wynikają z Planu Działania KSOW 2014-2020.

Czy będzie można poprawić wniosek?
Wnioskodawca będzie mógł uzupełnić wniosek lub dokumenty w nieprzekraczalnym 7 dniowym terminie od dnia otrzymania informacji o konieczności uzupełnień. Przedmiotem poprawek może być zły formularz, podpis niewłaściwego reprezentanta, nieprawidłowe wypełnienie wniosku oraz uzupełnienie załączników. Nie uzupełnienie wniosku w żądanym zakresie i terminie skutkuje odrzuceniem wniosku i nieprzekazanie go do dalszej oceny.

Na jaki czas powinniśmy planować pierwsze działania?
Termin realizacji przedsięwzięcia powinien zamykać się z końcem listopada 2016 r., natomiast początek powinien uwzględniać konieczność zrealizowania procedur niezbędnych do wyłonienia wykonawców. Dla bezpieczeństwa proponujemy nie planować wydatków wcześniej niż na przełom lutego/marca 2016 r.

We wniosku są różne tabelki….
Prosimy wypełniać te, które dotyczą Państwa propozycji. Jeśli np. planujemy szkolenie połączone z publikacją, wówczas wypełniamy tabelę I i III a reszta tabel pozostaje pusta.

O co chodzi z tymi umowami partnerstwa w wykazie załączników?
Umowa jest potwierdzeniem, że przedsięwzięcie będzie realizowane w sposób partnerski właśnie. W ocenie są za to punkty.

No dobra – mój projekt zostanie wybrany. Co dalej?
Partner KSOW, który zgłosił przedsięwzięcie będzie zaproszony do podpisania umowy partnerskiej. W umowie zostanie opisany podział zadań oraz odpowiedzialność partnera za zrealizowanie celów operacji.

Czy wpisany przez nas budżet może ulegać zmianom?
Tak. Sekretariat Regionalny bierze się za bary z propozycjami naszych partnerów i wyszukuje wykonawców do zgłaszanych propozycji. Oznacza to, że mogą pojawić się oszczędności. Z naszego punktu widzenia najważniejsze jest osiągnięcie celów przedsięwzięcia, a nie wydatkowanie całej zaplanowanej kwoty. Mają tu zastosowanie przepisy dot. zamówień publicznych oraz procedury wydatkowania środków publicznych.

Zaraz, zaraz – to znaczy że nie dostaniemy pieniędzy?
Tak właśnie. I wierzcie nam, że jest to powód do dużego zadowolenia. Rozważany jest tryb refundacyjny, który na partnera KSOW przerzuca obowiązek wyłonienia podwykonawców w drodze specjalnej procedury, następnie faktyczne poniesienie wydatku ze środków własnych i dopiero wówczas wystąpienie o zwrot do KSOW. Na razie partnerzy KSOW powinni cieszyć się z faktu, że przywilej realizowania biurokracji będzie udziałem urzędników.

A ile jest w ogóle pieniędzy w naborze?
Jeszcze liczymy.  Na realizację inicjatyw KSOW-owskich w 2016 r. przewidywaliśmy kwotę ok. 570 tys. zł, z tym że w tych środkach uwzględnimy również projekty własne. Większość (czyli min. 60%) będzie rozdysponowane w drodze naboru. Prawdopodobnie będzie to kwota na poziomie 342 tys. zł.

Czy będą prowadzone dodatkowe nabory w ciągu roku?
Nie będą. W ramach oszczędności realizowane będą kolejne najwyżej ocenione propozycje partnerów z listy.

Jaka jest wysokość wkładu własnego?
Wkład własny formalnie nie jest konieczny. Zaangażowanie partnera (finansowe, rzeczowe, wolontariat) będzie brane pod uwagę przy ocenie propozycji. Zachęcamy do zaangażowania społeczności lokalnej (a nawet jej oczekujemy, bo o to chodzi w KSOW!).

Jak rozliczyć wolontariat?
 Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia będziemy prosić partnerów o sprawozdanie w formie opisowej.

Mam pytanie ….
Prosimy przeanalizować instrukcję wypełniania wniosku oraz powyższe pytania. Jeśli dalej macie Państwo pytania uprzejmie prosimy wysyłać je drogą elektroniczną. Tym sposobem będziemy rozwijać nasz blok pytań i odpowiedzi i wszyscy partnerzy będą mogli zapoznać się z odpowiedzią.

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009