Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podlaskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Czekamy na propozycje działań medialnych PROW!

09.10.2015

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zwraca się z uprzejmą prośbą o przysyłanie ofert na kompleksowe przygotowanie i realizację działań o charakterze medialnym poświęconym Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działania prosimy przygotowywać zgodnie z następującymi zasadami:


1.    Propozycje mogą składać przedstawiciele mediów regionalnych oraz inne podmioty działające na rynku reklamy.


2.    Działania medialne muszą wpisywać się w „Strategię Komunikacji PROW 2014-2020" i sprzyjać realizacji jej celów.


3.    Termin zakończenia i rozliczenia przedsięwzięcia musi nastąpić w listopadzie br., a rozpoczęcie należy planować nie wcześniej niż 26.10.2015 r.


4.    SR KSOW zastrzega sobie prawa do dalszego, nieopłatnego wykorzystywania opracowanych treści (audycji, artykułów, spotów, programów itp.), w tym zwłaszcza powielania w Internecie, na stronie KSOW, publicznego odtwarzania, przekazywania podmiotom współpracującym. Prawa autorskie związane z przedmiotową licencją nie mogą przekroczyć kwoty 3000 zł brutto i są elementem całościowej oferty.


5.    Do oferty należy dołączyć opis kwalifikacji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację działania medialnego (w celu oceny kwalifikacji i potencjału tej osoby).


6.    Propozycje należy składać w oparciu o formularz „Charakterystyka działania medialnego”, który doprecyzowuje niektóre elementy Strategii Komunikacji PROW 2014-2020, mające zastosowanie w obecnym konkursie ofert.


7.    Wybrane propozycje będą realizowane na bieżąco do wyczerpania środków finansowych, które SR KSOW przeznacza na produkcję i emisję/publikację materiałów, przy czym pierwsze propozycje będą wybierane nie wcześniej niż 16.10.2015 r., aby dać zainteresowanym podmiotom możliwość przygotowania oferty.


8.    Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na samą produkcję treści, koordynację działania medialnego itp., aczkolwiek jej elementem musi być wówczas kalkulacja związana z kosztami późniejszej emisji/publikacji.


9.    SR KSOW dysponuje budżetem 65,9 tys. zł brutto na wszystkie działania medialne będące przedmiotem ofert. Limit na pojedynczą kampanię składaną przez jeden podmiot co do zasady wynosi maksymalnie do 10 000 zł (ograniczenie to nie obowiązuje nadawców radiowych i telewizyjnych, którzy jednocześnie zajmą się produkcją oraz emisją materiału).


10.    Jesteśmy szczególnie zainteresowani działaniami innowacyjnymi, które w możliwie optymalny i racjonalny sposób pozwolą osiągnąć maksimum efektu na rzecz PROW na możliwie dużej i adekwatnej grupie docelowej.


11.    Od podmiotów zgłaszających swoje propozycje oczekujemy samodzielności w zakresie analizy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


12.    Działania medialne PROW będą kontynuowane w kolejnych latach, więc potencjalnie istnieje możliwość kontynuowania rozpoczętych inicjatyw w latach kolejnych.


13.    SR KSOW zastrzega sobie prawo konstruktywnego ingerowania w zakres i sposób realizacji działań medialnych w ramach współpracy z wyłonionymi podmiotami.

14. Oferty prosimy wysyłać drogą elektroniczną poprzez wysłanie formularza na wskazany niżej adres e-mail.

 

Więcej informacji: 85 66-54-212, ksow@wrotapodlasia.pl


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009