Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podlaskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

[Aktualizacja] Nabór propozycji KSOW na 2015 r.

11.08.2015

*Aktualizacja 12.08.2015 r.*

W związku z powtarzającymi się pytaniami dodajemy najczęściej zadawane pytania dot. naboru, czyli tzw. FAQ:

pytanie: Jakie projekty będą preferowane?
odpowiedź: Nie mamy preferencji, liczymy na kreatywność naszych partnerów. Inicjatywy na pewno muszą nawiązywać do celów KSOW i PROW, które są wymienione w instrukcji.

pytanie: Na jaką kwotę możemy liczyć?
odpowiedź: Nie tworzymy podziału, jednak prosimy o racjonalne planowanie wydatków, aby jak największa ilość partnerów mogła skorzystać ze wsparcia (zwłaszcza, że środki na ten rok nie są duże)

***

Mamy przyjemność poinformować, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłożyło do konsultacji Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Projekt lipiec 2015 - pobierz PDF  


INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA PROPOZYCJI OPERACJI DO REALIZACJI W PLANIE OPERACYJNYM KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH W LATACH 2014-2015

Wszystkich partnerów KSOW zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji do uwzględnienia w roku bieżącym. W ramach planu operacyjnego KSOW w latach 2014 - 2015 realizowane mogą być operacje dotyczące następujących rodzajów działań:

Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą

Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

                                                           ***

Na 2015 r. Sekretariat Regionalny KSOW województwa podlaskiego dysponuje kwotą ok. 140 tys. zł brutto. 

Termin proponowanych działań powinien rozpoczynać się nie wcześniej niż 1  października 2015 r. i kończyć nie później niż 27 listopada 2015 r.

Ocenie podlegać będą:

  • Czy podmiot jest uprawniony do zgłoszenia operacji? UWAGA!!! Wniosek może zostać skutecznie złożony wyłącznie przez podmiot posiadający status partnera KSOW. Negatywna ocena tego punktu skutkować będzie  odrzuceniem wniosku. Aby uzyskać status partnera KSOW należy wypełnić formularz (czy jestem już partnerem KSOW? Sprawdź tutaj)
  • Czy cele operacji realizują cele KSOW?
  • Czy cele operacji realizują priorytety PROW 2014-2020?
  • Czy operacja jest zgodna z działaniem KSOW w ramach którego została złożona?
  • Czy istnieje realna możliwość zakończenia realizacji operacji do dnia 30 listopada 2015 roku?
  • wartość merytoryczna operacji, w tym w szczególności zasadność realizacji, odpowiedni wybór grupy docelowej oraz racjonalność budżetu.

                                                            ***

Wnioski należy składać na formularzu załączonym do ogłoszenia wraz z wersją elektroniczną na dowolnym nośniku danych. Ponadto należy mieć na względzie

Zasady dotyczące kwalifikowalności kosztów dla dwuletniego planu operacyjnego 2014-2015

Przy wyborze wykonawców/podwykonawców na potrzeby realizacji operacji będą stosowane zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

                                                             ***

Termin składania wniosków:  25 sierpnia 2015 roku do godz. 14:00

Miejsce składania wniosków -  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich, ul Poleska 89, 15-874 Białystok pokój nr 404 lub 405.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  • Formularz wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2014-2015 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz, załącznik 2 do wniosku - pobierz
  • Instrukcja wypełnienia formularza wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2014-2015 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (85) 66 54 212 Marcin Muszyc, lub (85) 66 54 207  lub wysyłając zapytania na adres email: ksow@wrotapodlasia.pl. Z uwagi na fakt, że w bieżącej perspektywie zmieniają się nieco zasady działania, zachęcamy do kontaktu przed złożeniem propozycji.

UWAGA! Informujemy, iż propozycje operacji do następnego planu operacyjnego (2016-2017) będą zbierane jeszcze w bieżącym roku, a ich realizacja będzie możliwa od I kwartału 2016 r.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009