Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podlaskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Grupa Robocza KSOW -nabór kandydatów

12.06.2015

Sekretariat Regionalny KSOW zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich kandydatur do udziału w nowej wojewódzkiej grupie roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Konieczność powołania nowego organu opiniodawczo-doradczego (który zastąpi dotychczasową grupę roboczą) jest obligatoryjny i wynika ze stosownych przepisów prawa krajowego i europejskiego.

W skład grupy wchodzą przedstawiciele podmiotów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z danego województwa. Do jej zadań należy:


1)    opiniowanie propozycji do planu działania KSOW, propozycji zmian do tego planu oraz dwuletnich planów operacyjnych i ich zmian, na poziomie województwa;
2)    opiniowanie sprawozdań i informacji, sporządzanych na podstawie planu działania, w ramach okresowego przeglądu realizacji tego planu i dwuletnich planów operacyjnych, w tym zgłaszanie propozycji rekomendacji w sprawie ich zmian;
3)    zapewnienie wymiany wiedzy tematycznej, analitycznej i ułatwianie współpracy.

Wszystkich zainteresowanych włączeniem się do tego zespołu (lub też kontynuowania w nim udziału) prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres email ksow@wrotapodlasia.pl na  specjalnym formularzu. Na zgłoszenia oczekujemy do 25 czerwca 2015 r. Planuje się, że Zarząd Województwa Podlaskiego podejmie decyzję ustalającą ostateczny skład Grupy Roboczej KSOW w lipcu br.

Poszukujemy osób aktywnie zainteresowanych szeroko rozumianym rozwojem obszarów wiejskich w naszym regionie. Szczególnie liczymy na zaangażowanie przedstawicieli organizacji społecznych, przedsiębiorców, świata nauki oraz instytucji związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Udział w GR KSOW ma charakter społeczny. Prosimy zwrócić uwagę, że z uwagi na czas, większość korespondencji związanej z udziałem w zespole (np. zaproszenia, projekty dokumentów) będą kierowane drogą elektroniczną na zadeklarowany w zgłoszeniu adres e-mail.

 

Formularz zgłoszeniowy [link]


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009