Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podlaskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Aktywizacja przestrzeni turystycznej szansą na inkluzje społeczne i rozwój ekonomiczny obszaru LGD „PB”

27.07.2020

 

Realizacja projektu pt. Aktywizacja przestrzeni turystycznej szansą na inkluzje społeczne i rozwój ekonomiczny obszaru LGD „PB” rozpoczęła się z dniem 01.05.2020 r. i potrwa do 31.08.2020 r.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zapoznanie uczestników z lokalnymi inicjatywami w zakresie przedsiębiorczości, agroturystyki i turystyki Portugalii oraz zaobserwowanie dobrych praktyk w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych i społeczno-kulturowych mających istotny wpływ na aktywizację mieszkańców wsi w zakresie włączenia społecznego, jak również próba nawiązania sieci współpracy pomiędzy LGD „PB” i organizacjami turystycznymi z terenu działania LGD „PB” a LGD i organizacjami wiejskimi z Portugalii poprzez organizacje wyjazdu studyjno-szkoleniowego oraz spotkania podsumowującego projekt.

Projekt skierowany jest do pracowników biura oraz członków Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, członków i pracowników biur Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, Agroturystycznego Stowarzyszenia Puszcza Białowieska oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Region Puszczy Białowieskiej, a także pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Efektem projektu będzie wzrost wiedzy i kompetencji uczestników w zakresie realizacji projektów nakierowanych na rozwój turystki wiejskiej, a co za tym idzie, wdrożenie "dobrych praktyk" z zakresu realizacji projektów nakierowanych na rozwój turystyki wiejskiej powiązanych z inkluzją społeczną .

Poprzez realizację projektu, chcemy pokazać, iż rozwój turystyki wiejskiej stymuluje wielofunkcyjny rozwój wsi i przyczynia się do jej rewitalizacji w obszarze gospodarczym, społecznym, kulturowym i ma pozytywny wpływ na zachowanie bioróżnorodności przyrodniczej wsi. Daje możliwości dodatkowych dochodów, co powstrzymuje procesy migracyjne ze wsi do miast i pozwala utrzymać stosunkowo niską średnią wieku populacji w porównaniu z wioskami nieturystycznymi oraz będzie sprzyjać inkluzji społecznej i gospodarczej szczególnie osób starszych nieaktywnych zawodowo i społecznie. Dzięki podejmowaniu odpowiednich działań oraz angażowaniu w nie jak najwięcej społeczeństwa zmniejszy się odsetek ludzi wykluczonych społecznie, ludzie zobaczą, że można żyć inaczej wykorzystując walory regionu, w którym mieszkają. Wymiana informacji i zaobserwowanie dobrych praktyk poprzez spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji turystycznych oraz Lokalnych Grup Działania z terenu Portugalii będzie służyło transferowi wiedzy i doświadczeń w tym zakresie, co bezpośrednio przyczyni się do usprawnienia dalszych działań lokalnych społeczności obszaru LGD mających na celu rozwiązanie wskazanych w opisie wniosku problemów.

 

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji

w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl

oraz do odwiedzenia strony internetowej www.ksow.pl

 

Słowa kluczowe : Portugaliawyjazd studyjny


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009