Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podlaskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Aktualizacja zespołu tematycznego ds. jakości żywności

05.05.2020

Zainteresowanych kontynuacją prac, dołączeniem do zespołu lub zmianą przedstawiciela prosimy o kontakt.

Krótko o zespole tematycznym

Zespół tematyczny powstał w 2018 r. m. in. w celu wymiany wiedzy w zakresie wsparcia rozwoju sektora żywności wysokiej jakości w województwie podlaskim – w tym ekologii, oznaczeń geograficznych, budowie regionalnego systemu jakości żywności oraz wsparcia producentów w spełnianiu wymogów formalnych związanych z wprowadzaniem żywności do obrotu.

W skład zespołu wchodzą:

- członkowie Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej KSOW, którzy wyrazili zainteresowanie dołączeniem,

- pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,

- zewnętrzni eksperci i specjaliści.

Jak działa Zespół?

Uczestnictwo w zespole odbywa się w ramach kompetencji reprezentowanych instytucji lub woluntarystycznie, przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzyskanie zwrotu kosztów podróży związanych z uczestnictwem w spotkaniu zespołu tematycznego lub w ramach zadań realizowanych przez jej członków.

Zaangażowanie w prace grupy w przeważającej części polega na bieżących kontaktach telefonicznych lub poprzez pocztę e-mail – w miarę potrzeb oraz zakresu posiadanych doświadczeń. Warto zaznaczyć, że efekty działania zespołu są proporcjonalne do zaangażowania jego członków, w tym zwłaszcza chęci do ustawicznej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego – w szczególności z działającą w jego strukturach inicjatywą Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego (więcej informacji na stronie PCPL.wrotapodlasia.pl).

Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami, zespół nie obwarował się określonym regulaminem pracy, członkowie zespołu angażują się w miarę swych pomysłów, bieżących zobowiązań zawodowych, a wszelka wymiana inicjatyw, doświadczeń i poglądów odbywa się w oparciu o życzliwe zasady partnerskie.

Potrzeba aktualizacji składu zespołu wynika ze zmian personalnych w Grupie Roboczej ds. KSOW, która miała miejsce w październiku 2019 r., czynników o charakterze personalnym lub losowym, jak też mając na względzie otwartość i okresowy przegląd struktury.

Co zrobić, aby nadal uczestniczyć lub dołączyć do Zespołu?

Osoby zainteresowane udziałem (członków GR KSOW, zewnętrznych ekspertów i specjalistów) prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO [pobierz plik pdf 355KB]. Na zgłoszenia kandydatów nadsyłane na e-mail produkty@wrotapodlasia.pl oczekujemy w terminie do 18 maja 2020 r. (wystarczy napisać zdanie lub dwa - nie wymagamy określonego formularza).

Dotychczasowych członków prosimy o potwierdzenie chęci kontynuowania uczestnictwa w pracach zespołu.

Odnośnie kandydatów będących zewnętrznymi ekspertami i specjalistami zastrzegamy ewentualność dokonania selekcji pod kątem przydatnych kompetencji w zakresie jakości żywności.

Więcej informacji

Jeśli potrzebujecie Państwo więcej informacji, prosimy o kontakt na wyżej wskazany adres e-mail lub pod nr tel. 85-66-54-826.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009