Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podlaskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. "Produkt lokalny - czyli aktywnie i lokalnie"

10.07.2019

 

   Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Dobrzyniewo Duże do udziału w projekcie pn. „PRODUKT LOKALNY –  CZYLI AKTYWNIE I LOKALNIE”.

   Projekt współfinansowany  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów KSOW.

   Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej, wzrost wiedzy i zaangażowania mieszkańców gminy Dobrzyniewo Duże poprzez poznanie dobrych praktyk, które zaktywizują i pokażą możliwości różnych form aktywności na terenach wiejskich.

   Udział w projekcie pozwoli uczestnikom na podniesienie swojej samooceny i kwalifikacji do działań w różnych formach: czy to poprzez działalność w organizacjach pozarządowych, kołach gospodyń wiejskich, prowadzenie własnej działalności czy poznania roli jaką mogą odgrywać produkty lokalne w rozwoju obszarów wiejskich.  Uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: odkrywania wartości miejsca, potencjału jaki daje lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, określania wizji i kierunków rozwoju konkretnego obszaru, budowania współpracy lokalnej tj. produkt lokalny, marka lokalna, rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu, wykorzystania potencjału regionu w celach edukacyjnych, zarobkowych lub/i społecznych.

   W projekcie przewidziano dwie formy realizacji operacji: wyjazd studyjny oraz warsztaty. Obowiązuje oddzielna rekrutacja na każdą formę.

Wyjazd studyjny:

Ma na celu poznanie dobrych praktyk wdrażania i realizacji projektów dofinansowanych z EFRROW 2014- 2020.

1. Termin wyjazdu: 18 – 19 lipca 2019r.

2. Organizator wyjazdu – Gmina Dobrzyniewo Duże - zapewnia bezpłatny przejazd, wyżywienie (śniadanie, obiady, kolację), nocleg oraz ubezpieczenie.

3. Obligatoryjne punkty programu wyjazdu:

Spotkania z Wnioskodawcami oraz poznanie efektów realizacji minimum pięciu projektów dofinansowanych z programu EFRROW 2014-2020, zrealizowanych zarówno przez podmioty gospodarcze jaki i jednostki samorządu terytorialnego z obszaru działania LGD Puszcza Knyszyńska i Suwalsko – Sejneńska LGD:

1) „Warsztatownia – miejsce do świadczenia usług prowadzenia warsztatów z tworzenia kosmetyków naturalnych, przyrodniczych i zdrowego gotowania” - Wnioskodawca Marta Kryjan.

Projekt  dotyczący podejmowania działalności gospodarczej.

Realizacja operacji polegała na wybudowaniu i wyposażeniu budynku rekreacyjnego, warsztatowni w której będą świadczone usługi prowadzenia warsztatów z produkcji kosmetyków, zdrowego gotowania i przyrodniczych.  

2) „Aktywnie przez cztery pory roku” - Wnioskodawca Beata Agnieszka Makarewicz.

Projekt  dotyczący podejmowania działalności gospodarczej.

Firma oferuje  spływy kajakowe rzeką Czarną Hańczą, Rospudą i Marychą. Turyści mają możliwość również wyboru innowacyjnych kajaków wyposażonych w nakładki wędkarskie oraz wypożyczenie kamerek sportowych.

3) „Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności siedliska Wigry” - Wnioskodawca Sebastian Magda.

Projekt z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W ramach projektu, dotychczas świadczone usługi noclegowe zostały rozszerzone o usługi o charakterze dochodowym oraz o charakterze niedochodowym – edukacyjne. Zakres rzeczowy inwestycji dotyczył m.in: budowy sauny, magazynu na sprzęt sportowy, kuźni, parkingu na 10 samochodów, stacji uzdatniania wody, ścieżki edukacyjnej wraz z oznaczeniem jej tablicami informacyjnymi stanowiska do sportowego połowu ryb, zakupem pieca chlebowego, telewizji przemysłowej do udostępniania widoku z bocianiego gniazda i żeremia bobra, rzeźb ludowych, traktorka do koszenia trawy, rowerów, kajaków, łodzi wędkarskich, lunety i lornetek, osiodłowania dla koni.

4) „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy zespole parkowo-pałacowym w Dowspudzie” - Wnioskodawca Powiat Suwalski.
Projekt z zakresu tematycznego: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach EFRROW 2014-2020.
Projekt polegał na rozbudowie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy zespole parkowo-pałacowym w Dowspudzie. Głównym działaniem przedsięwzięcia była rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Dowspudzie.

5) „Inwestycja w infrastrukturę turystyczną i kulturalną polegająca na przebudowie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach” – Wnioskodawca Gmina Raczki.

Projekt z zakresu tematycznego: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach EFRROW 2014-2020.
W ramach zadania zagospodarowano teren przed ośrodkiem kultury – zamontowano lampy oświetleniowe, ławeczki, kosze na śmieci, wybrukowano chodniki, uporządkowano tereny zielone oraz nasadzono nowe drzewka.

4. Wymogi dotyczące uczestników wyjazdu.
W wyjeździe będą mogli wziąć udział mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże, w szczególności: członkowie organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, przedsiębiorcy lub ich przedstawiciele, rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, pracownicy gminy lub  jednostek JST z obszaru Gminy Dobrzyniewo Duże, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przedstawiciele LGD Puszcza Knyszyńska.  Wyjazd przewidziany jest dla 30 uczestników.

5. W kwalifikacji uczestników wyjazdu brane będą pod uwagę przynależność do w/w grupy docelowej oraz kolejność zgłoszeń.
W przypadku rezygnacji uczestnika zakwalifikowanego do wyjazdu na mniej niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem wyjazdu, uczestnik zostanie obciążony poniesionymi przez organizatora kosztami, w przypadku jeśli miejsce nie zostanie wykorzystane.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: Gmina Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże (wówczas decyduje data wpływu do sekretariatu, a nie data nadania) lub na e-mail (skan podpisanego zgłoszenia, oryginał zgłoszenia będzie trzeba dostarczyć po zakwalifikowaniu się do udziału w wyjeździe studyjnym)  k.baginski@dobrzyniewo.pl w terminie do 12 lipca 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy
Program wyjazdu

Warsztaty praktyczne
W ramach projektu zostaną także zrealizowane warsztaty praktyczne z zakresu serowarstwa i produkcji kosmetyków naturalnych. Zostaną one przeprowadzone przez osoby, które uzyskały dofinansowanie do tego rodzaju działalności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rozwój przedsiębiorczości.

Dzięki warsztatom uczestnicy poznają możliwości rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu. Uczestnicy zostaną zaktywizowani i poznają możliwości podejmowania oddolnych inicjatyw i angażowania się w życie swojej wsi, miejscowości czy gminy. Prowadzący omówią możliwości i korzyści płynące z otrzymanego dofinansowania tj. ”jak pasja może stać się źródłem dochodu”.

1. Organizator warsztatów – Gmina Dobrzyniewo Duże - zapewnia bezpłatny udział, wyżywienie (przerwa kawowa i obiad).

2. Punkty programu warsztatów:

Ramowy program warsztatów z produkcji sera:
1) Mleko i jego przetwory – główne aspekty pozyskiwania mleka oraz możliwości jego przetwarzania w warunkach kuchennych.
2) Wyrób sera metodą tradycyjną.
3) Wspólny wyrób sera i degustacja.

Ramowy program warsztatów z produkcji kosmetyków naturalnych:
1) Kosmetyki naturalne i kosmetyki drogeryjne.
2) Prawidłowa pielęgnacja skóry twarzy i ciała.
3) Naturalne składniki dostępne w najbliższym otoczeniu, które można wykorzystać przy produkcji kosmetyków.
4) Stworzenie z lokalnych surowców,  min. 2 naturalnych kosmetyków do pielęgnacji ciała.

3. Wymogi dotyczące uczestników warsztatu.
W warsztatach będą mogli wziąć udział mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże, w szczególności: członkowie organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, przedsiębiorcy lub ich przedstawiciele, rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, pracownicy gminy lub  jednostek JST z obszaru Gminy Dobrzyniewo Duże, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przedstawiciele LGD Puszcza Knyszyńska.  Warsztaty przewidziane są dla 30 uczestników, po 15 osób w każdym warsztacie.

4. W kwalifikacji uczestników warsztatów brane będą pod uwagę przynależność do w/w grupy docelowej oraz kolejność zgłoszeń.
W przypadku rezygnacji uczestnika zakwalifikowanego do warsztatu na mniej niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem warsztatu, uczestnik zostanie obciążony poniesionymi przez organizatora kosztami, w przypadku jeśli miejsce nie zostanie wykorzystane.

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty oraz programy warsztatów zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy trzeba będzie przesłać na adres: Gmina Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże (wówczas decyduje data wpływu do sekretariatu, a nie data nadania) lub na e-mail (skan podpisanego zgłoszenia, oryginał zgłoszenia będzie trzeba dostarczyć po zakwalifikowaniu się do udziału w warsztacie)  k.baginski@dobrzyniewo.pl. 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej ksow.pl.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009