Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podlaskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Informacja nt. przebiegu konkursu nr 3/2019 dla partnerów KSOW

12.03.2019

   Informujemy, że w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich prowadzona jest ocena formalna wniosków składanych w ramach konkursu nr 3/2019. Odbywa się ona w oparciu o odgórnie określone zasady ogłoszone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – działającego jako instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji konkursowej oraz ogłoszenie naboru).

Harmonogram i perspektywa czasowa
Od 4 lutego 2019 r. do 18 lutego 2019 r. – termin składania wniosków.
Od 19 lutego 2019 r. – termin na ocenę formalną i merytoryczną (ocena odbywa się w ciągu 75 dni).

Po zakończeniu oceny merytorycznej powstanie Lista Ocenionych Operacji, na podstawie której będą zawierane umowy na realizację. Partnerzy KSOW mogą realizować zaplanowane operacje do 31 października 2019 r, a ich rozliczenie odbywa się do końca br.

Alokacja
   Limit środków finansowych przewidzianych na realizację propozycji operacji partnerów KSOW w 2019 r. w Województwie Podlaskim wynosi 1.400 000 zł.
Środki te podzielone są na poszczególne działania KSOW:

  • 125 000 zł (limit z ogłoszenia) – Działanie 3 Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu – wpłyną 1 wniosek na kwotę 24.520,00 zł;
  • 275 000 zł (limit z ogłoszenia) - Działanie 4 Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej – wpłynęły 4 wnioski na łączną kwotę 263.810,00 zł;
  • 500 000 zł (limit z ogłoszenia) - Działanie 6 Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju – wpłynęło 17 wniosków na łączną kwotę 1.202.767,30 zł;
  • 350 000 zł (limit z ogłoszenia) - Działanie 9 Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji – wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę 314.289,22 zł;
  • 40 000 zł (limit z ogłoszenia) - Działanie 10 Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą – wpłynęło 2 wnioski na łączną kwotę 42.175,11 zł;
  • 60 000 zł (limit z ogłoszenia) - Działanie 11 Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie – wpłynęło 13 wniosków na łączną kwotę 246.792,28 zł;
  • 50 000 zł (limit z ogłoszenia) - Działanie 13 Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę 189.823,40 zł.

   Ponadto został złożony 1 wniosek na działanie 12 Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich, które nie było przedmiotem ogłaszanego konkursu. Wniosek ten zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.
   Łącznie do Samorządu Województwa Podlaskiego wpłynęło 48 wniosków na łączną kwotę 2.284.177,31 zł.Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009