Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podlaskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza partnerów KSOW

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania
Adres siedziby:
świętokrzyskie
Łoniów
27-670 Łoniów 56
NIP:
8641577223
REGON:
830411108
Email:
Telefon:
15 832 09 44
Stona WWW:
Zasięg terytorialny:
lokalny
Priorytety PROW:
  • VI . Zrównoważony rozwój terytorialny
    • Aktywizacja społeczna
    • Leader/ RLKS
    • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD) jest organizacją powstałą oddolnie, w oparciu o struktury istniejącego wcześniej Stowarzyszenia.Źródła LGD sięgają zatem roku 1998.Obszar realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), a tym samym obszar funkcjonowania LGD Ziemi Sandomierskiej obejmuje teren 9 gmin województwa świętokrzyskiego:Dwikozy, Klimontów, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost, Koprzywnica, które wchodzą w skład 2 powiatów:Sandomierskiego oraz Opatowskiego(Gmina Lipnik). LGD Ziemi Sandomierskiej realizując Działania PROW na lata 2007-2013LEADER Oś 4 przeprowadziła łącznie 21 konkursów na kwotę ponad 7 milionów złotych na działania z zakresu:"Małe projekty","Odnowa i rozwój wsi","Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej","Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". W latach 2011-2014 w ramach Działania 421 PROW LGD Ziemi Sandomierskiej wraz z LGD Lider Zielonej Wielkopolski zrealizowała 1 międzyregionalny projekt współpracy pn."Aktywność i integracja na 5-turystyka, gospodarka, kultura, młodzież, samorząd!". LGD Ziemi Sandomierskiej w minionym okresie programowania zrealizowało 9 projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które służyły aktywizacji i podnoszeniu kompetencji społeczności obszaru objętego LSR. W chwili obecnej wdrażamy Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność(LSR)w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.Otrzymane środki finansowe w zdecydowanej mierze zostały przeznaczone na dotacje dla przedsiębiorców chcących rozwijać oraz założyć własną działalność gospodarczą.Jak również są wsparciem dla działalności organizacji pozarządowych realizujących zadania wpisujące się w celeLSR. Realizujemy również w partnerstwie z Fundacją La Zebra drugi projekt, który otrzymał dofinansowanie od Fundacji PZU w ramach konkursu „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”.Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.
Data rejestracji: 25.09.2017
W przypadku zmiany danych lub odwołania zgody na ich udostępnianie, prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail ksow@cdr.gov.pl

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009