Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podlaskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza partnerów KSOW

Federacja LGD Małopolska

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Adres siedziby:
małopolskie
Papieska 2
33-395 Chełmiec
Email:
Telefon:
184145655 / 660675601
Stona WWW:
Zasięg terytorialny:
regionalny
Priorytety PROW:
 • I. Transfer wiedzy i innowacje
  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Transfer wiedzy

 • VI . Zrównoważony rozwój terytorialny
  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:
Federacja LGD Małopolska to nowa organizacja tworząca związek stowarzyszeń LGD. Działalność ta w głównej mierze przyczynia się do rozwoju obszarów wiejskich w aspekcie społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Powstały związek to nowatorski sposób budowania partnerstwa i dialogu na rzecz wykorzystania potencjałów rozwojowych obszarów wiejskich. Poprzez wspólne działanie kilku stowarzyszeń zwiększamy możliwości rozwojowe ekonomii społecznej, współpracy międzynarodowej oraz promowania regionu. Działalność Federacji LGD Małopolska przyczynia się również do ochrony dziedzictwa kulturowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Związek Stowarzyszeń jakim jest Federacja działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich uwzględnia potrzeby związane z ochroną środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, uwzględnia rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyborów regionalnych. Federacja LGD Małopolska obejmując swoim zasięgiem regionalne gminy pozwala na szybsze upowszechnianie i wymianę informacji dot. dynamiki rozwoju. W myśl nowej idei jaką jest Federacja LGD Małopolska i dobie możliwości działania, którą stwarza, otwiera nowe szlaki aktywizacji regionu oraz wpisuje się we współczesną metodę postępu działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
Data rejestracji: 25.08.2017
W przypadku zmiany danych prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: ksow@cdr.gov.pl
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pełniącego funkcję Jednostki Centralnej KSOW, w tym informacje o przysługującym osobom fizycznym prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, dostępne są pod adresem http://ksow.pl/RODO

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009