Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podlaskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza partnerów KSOW

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Narutowicza 3
87-700 Aleksandrów Kujawski
NIP:
8911563284
REGON:
340170078
Email:
Telefon:
542824097
Zasięg terytorialny:
regionalny
Priorytety PROW:
  • VI . Zrównoważony rozwój terytorialny
    • Leader/ RLKS

Opis dotychczasowej działalności:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” funkcjonuje, jako organizacja pozarządowa wspierająca rozwój obszarów wiejskich, położonych na południu województwa Kujawsko-Pomorskiego, w powiecie aleksandrowskim. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania realizowane jest w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wcześniej na lata 2007-2013, obecnie na lata 2014 2020 na podstawie Umowy ramowej, zawartej pomiędzy Zarządem LGD, a samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Lokalna Grupa Działania, w ramach swojej działalności, podejmuje inicjatywy stymulujące rozwój gmin obszaru, zarówno w płaszczyźnie rozwoju gospodarczego, społecznego jak i kulturalnego. Dotyczy to również rozwoju turystyki oraz przedsiębiorczości. Działania te wynikają z zapisów opracowanej i przyjętej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020. Według zapisów tej Strategii Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” Celem ogólnym jest: Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby lokalne. Na cele szczegółowe wpisują się: • Cel szczegółowy nr 1: Poprawa sytuacji osób starszych, dzieci oraz młodzieży w kwestii dostępu do usług o charakterze aktywnej integracji środowiskowej, animacji i opieki. • Cel szczegółowy nr 2: Zmniejszenie skali ubóstwa, bezrobocia i wykluczenia społecznego poprzez aktywizację edukacyjno-zawodową. • Cel szczegółowy nr 3: Wsparcie sektora gospodarki lokalnej poprzez zakładanie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. • Cel szczegółowy nr 4: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa poprzez intensyfikację działań służących poprawie infrastruktury społecznej, technicznej i transportowej. • Cel szczegółowy nr 5: Wzmocnienie funkcji turystycznej obszaru poprzez wspieranie turystyki, lokalnego produktu i promocję obszaru LGD.
Data rejestracji: 25.04.2017
W przypadku zmiany danych prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: ksow@cdr.gov.pl
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pełniącego funkcję Jednostki Centralnej KSOW, w tym informacje o przysługującym osobom fizycznym prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, dostępne są pod adresem http://ksow.pl/RODO

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009