Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podlaskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza partnerów KSOW

Gmina Białośliwie

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego
Adres siedziby:
wielkopolskie
Księdza Kordeckiego 1
89-340 Białośliwie
NIP:
7642613133
Email:
Telefon:
672876910
Zasięg terytorialny:
lokalny
Priorytety PROW:
 • V. Efektywne gospodarowanie zasobami
  • Optymalizacja zużycia wody
  • Odnawialne źródła energii

 • VI . Zrównoważony rozwój terytorialny
  • Aktywizacja społeczna
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:
Gmina realizuje zadania własne, zlecone lub powierzone. Do zadań własnych Gminy należą w szczególności sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska gminnych dróg,ulic i obiektów inżynierskich, placów wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną lokalnego transportu zbiorowego ochrony zdrowia pomocy społecznej, komunalnego budownictwa mieszkaniowego edukacji publicznej kultury w tym biblioteki gminnej kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych targowiska zieleni gminnej i zadrzewień cmentarzy gminnych porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej promocji gminy współpracy z organizacjami pozarządowymi współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Data rejestracji: 08.08.2017
W przypadku zmiany danych prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: ksow@cdr.gov.pl
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pełniącego funkcję Jednostki Centralnej KSOW, w tym informacje o przysługującym osobom fizycznym prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, dostępne są pod adresem http://ksow.pl/RODO

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009