|

"Zostań nad Bugiem - tu się dzieje!"

Weź udział w projekcie "Zostań nad Bugiem - tu się dzieje!" w ramach, którego planowana jest organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży.
Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy i podniesienie umiejętności dzieci i młodzieży z terenu Podlasia Nadbużańskiego w obszarze możliwości rozwoju zawodowego, jakie dają zasoby środowiska naturalnego, małe przetwórstwo oraz turystyka i lokalne rzemiosło.
Warsztaty przyczynią się do aktywizacji mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
W załączniku znajdziecie formularz zgłoszeniowy. Po zakończeniu rekrutacji zostaną ustalone terminy warsztatów. Planowany termin realizacji sierpień - wrzesień 2021.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: lotnadbugiem@gmail.com