|

Spotkanie dotyczące „Smart Village”

Czym jest „Smart Village” ? – na to pytanie szukali odpowiedzi uczestnicy spotkania w formule teletransmisji które odbyło się 26 stycznia 2021 r. Idea smart villages (inteligentnych wsi) sprzyja poprawie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi. To koncepcja, która powinna inspirować do zmian i podejmowania przedsięwzięć odpowiadających na potrzeby członków danych społeczności wiejskich.

Społeczność, która na swoim terenie współpracuje i wspólnie decyduje o swoim rozwoju. Podejście Smart Village, które od kilku lat nabiera rumieńców, bazuje na połączeniu nowoczesnych narzędzi i technologii dla polepszenia jakości życia na wsi oraz podniesienia standardu usług publicznych dla obywateli – i co ważne – przy lepszym wykorzystaniu zasobów oraz mniejszym wpływie na środowisko.

Dlatego też spotkanie skierowane było do Radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego z Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska, Dyrektorów Departamentu Rozwoju Regionalnego, Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich, Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Lokalnych Grup Działania oraz pracowników Urzędów Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego łącznie 29 osób.

Spotkanie otworzył Pan Andrzej Pleszuk – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich w imieniu Pana Marszałka Stanisława Derehajło powitał wszystkich uczestników i przekazał głos wykładowcy Panu Łukaszowi Komorowskiemu z Polskiej Akademii Nauk Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa który omówił takie zagadnienia jak:

  1. Dlaczego mówimy o smart villages? Diagnoza sytuacji demograficznej obszarów wiejskich.
  2. Smart villages – geneza, definicja, cechy.
  3. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych - infrastruktura i kompetencje.
  4. Rekomendacje i działania wobec smart villages oraz plany na przyszłą perspektywę UE.
  5. Przykłady inteligentnych rozwiązań z Polski i Europy.